Welkom

 

Hier vinYogalessen in Roeselared je meer informatie omtrent de yogalessen die ik aanbied in regio West-Vlaanderen.  Ik ga ook dieper in op de specifieke klemtoon van de nieuwe yogawil van Heinz Grill.  Niet zozeer fysieke kracht, opgaan in bepaalde emoties of lichaamsenergie├źn of een meditatief verzinken staan centraal, maar veel eerder het geleidelijk aan komen tot meer bewustzijnsactiviteit, concentratie en esthetische vormgeving.  Dit wordt nader verklaard in mijn artikels en bij de yoga-pagina.

Mijn doel als yogadocent en psychiatrisch verpleegkundige is voornamelijk mensen te begeleiden of coachen in het komen tot meer bewustzijnssterkte en een ontwikkeling van de zelfactiviteit en zelfsturing.  Ons bewustzijn met het denken, voelen en de wil, wordt in deze huidige tijd erg vaak in een beklemming of verharding gebracht door verschillende invloeden die op ons af komen.  Denk maar aan vele stressoren die voor spierspanningen en vermoeidheid zorgen of onze eigen angsten, onzekerheden of piekergedachten die ons uit evenwicht brengen.  

 

 

Daarnaast ga ik ook dieper in op de psyche van de mens.  In de huidige tijd wordt de psyche of het bewustzijn eerder materieel en lichaamsgebonden benaderd.  In vroegere culturen zag men de psyche nog als de ziel die verbonden is met het universum.  De ziel is een zeer individueel, dynamisch en complex wezensdeel van de mens die de middenpositie heeft tussen geest en materie of tussen de reine gedachte en het fysieke lichaam.  De ziel wordt ook gezien als een microkosmos die in verbinding staat met de macrokosmos of het universum.  Niet enkel de maan heeft een invloed op de aarde en de psyche van de mens, maar ons ganse zonnestelsel oefent constant een invloed uit op ons bewustzijn.  Bij onze geboorte of eerste ademteug vormt onze ziel een soort blauwdruk van de stand van de planeten op dat specifieke moment.  We zijn niet enkel verbonden met de aarde, maar ook met de kosmos.  In de astrologie studeert men deze kosmische taal of analyseert men deze blauwdruk in de mens.  Het leert ons veel over onze eigen talenten, angsten, verlangens, frustraties en ons herhaaldelijk denken, voelen en willen in verschillende levensgebieden.

 

Mijn missie is om in zowel mijn yogalessen als in mijn begeleidingswerk mensen te brengen tot meer zelfkennis en zelfsturing.  Ik ga er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft om meer meester te worden over zijn of haar leven en bewustzijn en dat men kan komen tot meer innerlijke vrijheid en zelfcentrering.  De yogalessen zijn eerder gericht op bewustzijnsscholing dan op fysieke prestatie of verhogen van vitaliteit.  In mijn werk als coach en psychiatrisch verpleegkundige hou ik rekening met de driegeleding van de mens (geest – ziel – lichaam).  Ik tracht de zelfkennis te verhogen door explorerende vraagstelling en aan de hand van de geboortehoroscoop als leidraad en instrument.  En uiteindelijk tracht ik te motiveren tot het meer sturen van het eigen bewustzijn dat zorgt voor meer zelfvertrouwen, innerlijke vrijheid en sociale verbinding.        

 

Ik wens jullie veel leesplezier toe!

David